Personalul nostru poate proiecta, optimiza și implementa soluții BMS. De asemenea, putem furniza echipamente specializate sau dedicate unor anumite procese tehnologice și de automatizări.

Sistemul BMS urmărește monitorizarea, controlul și comanda instalațiilor de iluminat, încălzire-răcire-ventilație, grupuri de pompare etc., în scopul optimizării funcționării și a semnalizării stărilor de defect.

Sistemul furnizează o interfață unică pentru un control centralizat al clădirii îmbunătățind funcționalitatea activelor clădirii, îmbunătățind gradul de securitate și reducerea costurilor operaționale.

Aceasta funcționează conform protocolului de automatizare, ca un sistem microprocesat, cu inteligență distribuită, care conlucrează utilizând tehnologia de transfer tip bus-magistrală de date descentralizată, comandata de evenimente. Se asigură astfel comunicația serială a datelor pentru funcții de control, supraveghere, monitorizare și semnalizare, cerute de client sau prin proiect.

Managementul sistemelor de iluminat – asigură urmărirea stării, funcționarea grupelor de iluminat după program orar și/sau senzor crepuscular.

Managementul HVAC – sistemul va fi interconectat cu sistemele de automatizare rooftop-uri, centrală termică și turnuri de răcire pentru urmărirea stării sau a valorilor tuturor parametrilor din sistem, crearea de istorice ale stării echipamentelor, alarmarea și acționarea asupra unor echipamente specializate.

Managementul grupurilor de pompare – asigură urmărirea stării sau valorilor tuturor parametrilor, crearea de istorice ale stării echipamentelor, alarmarea și acționarea asupra unor echipamente specializate.

Sistemul BMS poate realiza și managementul contorizărilor de electricitate, apă și gaze furnizând periodic rapoarte.

Sistemele de automatizare și control se pretează și la activitățile rezidențiale. Aici  putem aborda: instalații de închidere centralizată a căilor de acces și ușilor de garaj, instalații de comandă a aparaturii electrocasnice și de control a funcționării acesteia, alte aplicații personalizate.